Jumat, Januari 30, 2009

Ilmu Pengetahuan
Bab (Pasal)
Ilmu Pengetahuan


Sumber : Riadhus Shalihin
Penulis : An-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf
_____________________________________________________

Assalamualaikum wr. wb,

Firman Allah :
"Katakanlah: Tuhanku tambahkan bagiku ilmu pengetahuan" .
(QS. Toha 114)

Firman Allah :
"Katakanlah: Apakah dapat disamakan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui". (QS. Zumar 9)

Firman Allah :
"Allah mengangkat derajat orang yang percaya dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat". (Mujahadah 11)

Firman Allah :
"Sesungguhnya yang takut benar kepada Allah, hanyalah mereka yang berilmu pengetahuan. (Orang Ulama'). (Fathir 28)

1. Mu'awiyah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapat kebaikan, maka dipandaikan dalam agama". (Buchary, Muslim)

2. Ibn Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak boleh menginginkan kepunyaan lain orang melainkan dua macam. Orang yang diberi oleh Allah kekayaan, maka dipergunakan untuk membela haq kebenaran, dan orang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan, hikmat maka diajarkan kepada semua orang". (Buchary, Muslim)

3. Abu Musa r.a. berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w.: "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya bagaikan hujan yang turun ketanah, maka sebagian ada tanah yang subur (baik) dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta rumput yang banyak sekali. Dan adapula tanah yang keras menahan air, hingga berguna untuk minuman dan penyiram kebun tanaman, dan ada beberapa tanah hanya keras-kering tidak dapat menahan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah contoh orang yang pandai di dalam agama Allah dan mempergunakan apa yang diberikan Allah kepadaku lalu mengajar, dan perumpamaan orang yang tidak dapat menerima petunjuk Allah yang telah ditugaskan kepadaku". (Buchary, Muslim)

4. Sahl bin Sa'ad r.a. berkata: Nabi s.a.w. bersabda kepada Ali: "Demi Allah, kalau Allah memberi hidayat kepada seorang karena ajaranmu, maka yang demikian itu bagimu lebih baik dari kekayaan binatang ternak yang merah-merah" . (Buchary, Muslim)

5. Abdullah bin Amru bin Al-'Ash r.a. berkata: Bersabda Nabi s.a.w.: "Sampaikan dari ajaranku walaupun hanya satu ayat, dan ceriterakan tentang Bani Israil dengan tiada terbatas. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaknya menentukan tempatnya dalam api neraka". (Buchary)

6. Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan ke sorga". (Muslim)

7. Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang mengajak orang kepada suatu jalan yang baik, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala pengikutnya dengan tidak mengurangi dari pahala sendiri sedikitpun". (Muslim)

Wassalamualaikum wr. wb,

Posting : Drs. H. Umar Hapsoro Ishak
Tebarkan Ilmu & Amal Kebajikan

Tidak ada komentar: